OUDENDIJK AD-INTERIM

Sinds 2004 werkt
OUDENDIJK AD-INTERIM intensief samen met VDG Trajectmanagement bij het
realiseren van succesvolle verzelfstandigingtrajecten van uitvoerende gemeentelijke en provinciale
afdelingen en diensten. In een aantal gevallen is dit gerealiseerd oor middel van een fusie met een
verwante organisatie.
Deze samenwerking heeft inmiddels geresulteerd in een partnership. Hierdoor kan een totaal
oplossing van begin tot eind worden geboden, inclusief deskundige begeleiding bij het vinden van
de juiste oplossingen voor juridische en fiscale vraagstukken die onlosmakelijk met
verzelfstandigingen zijn verbonden.

Ieder traject begint met een analyse van de uitgangssituatie resulterend in een onderbouwd advies
over de haalbaarheid en wenselijkheid van verzelfstandigen (c.q. fusie) en een plan van aanpak voor
het vervolgtraject. Na politieke besluitvorming wordt in nauwe samenspraak met alle betrokkenen
de uitvoering van het vervolgtraject ter hand genomen.

TIjdens het hele traject worden betrokkenen, direct betrokken medewerk(st)ers,
Ondernemingsraad, management en politiek verantwoordelijken, adequaat en frekwent
ge´nformeerd en nauw betrokken bij de realisatie van de verzelfstandigde organisatie.

De doorlooptijd van een verzelfstandigingstraject is afhankelijk van de complexiteit en omvang van
het betreffende organisatieonderdeel en de snelheid van besluitvorming.

zie voor meer informatie ook de website van VDG Trajectmanagement www.trajectmanagement.nl