Veranderen begint bij inzicht.
Met uw organisatie wordt allereerst gezocht naar de oorzaken ( analysefase) van de
huidige problematiek. Wat is de werkelijke oorzaak en welke zaken houden hiermee
verband. De veranderbereidheid en -mogelijkheden van uw organisatie worden eveneens in
de analysefase betrokken.
Na vaststelling en acceptatie van de probleemdefinitie wordt verder planmatig gewerkt aan
het veranderingstraject. Een ontwerp veranderingsplan wordt opgesteld en na vaststelling
wordt de voorbereiding van het verandertraject ter hand genomen.
Tijdens de uitvoering van het verbterplan wordt met uw management en medewerkers
gewerkt aan structurele verbeteringen die binnen de mogelijkheden van de organisatie
liggen.
Het verandertraject wordt afgesloten met een nazorgfase waarbij onder meer evaluatie van
de genomen maatregelen plaatsvindt.


OUDENDIJK AD-INTERIM beschikt over een netwerk van specialisten op diverse terreinen.
Waarnodig kunnen zij voor specifieke onderdelen binnen het verandertraject worden
ingezet.
Voor u als opdrachtgever heeft dit het voordeel dat u één aanspreekpunt houdt.