OUDENDIJK AD-INTERIM
heeft sinds de oprichting in 2002 onder meer de volgende opdrachten met succes en naar
tevredenheid van de opdrachtgevers afgerond
verzelfstandigingen provinciale en gemeentelijke uitvoerende afdelingen:
-opstellen ondernemingsplan, begroting, onvlechting van moederorganisatie
-functiegebouw, formatieplan , plaatsingsproces
-advisering juridische structuur en statuten
fusie:
-projectleiding bij overgang personeel naar fusiestichting waaronder
opstellen sociaal plan, plaatsingsplan, functiegebouw en formatieplan
vergelijking en harmonisatie arbeidsvoorwaarden, plaastingen en aanstellingen
-advisering management fusiepartner
-kwartiermaken fusie-organisatie: adviesering over en bijdragen aan de inrichting van
werkprocessen, fusiebegroting, financiŽle administratie, planning & control,
managementinformatie, opzet personeels- en salarisadministratie
verander- en verbeterprojecten:
-vormgeving en implementatie overgangsproces van inputfinanciering naar outputfinanciering
-opstarten bedrijfsbureau