OUDENDIJK AD-INTERIM adviseert u op basis van actuele theoretische kennis ťn ruime,
brede praktijkervaring over mogelijkheden tot verbetering en optimalisatie van uw
bedrijfsvoering en de wijze van implementatie.

Oplossingen worden gezocht die binnen het gegeven van uw huidige organisatie en haar
ontwikkelingsmogelijkheden tot een optimaal resultaat leiden.

OUDENDIJK AD-INTERIM is deskundig en ervaren met vraagstukken rond financieel
beheer en beleid, personeelsplanning en -administratie, informatievoorziening, planning en
control, administratieve organisatie, bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering.

Specifieke deskundigheid op het gebied van:
- verzelfstandigingsprocessen van overheidsdiensten
- fusies non-profit instellingen
- implementatie van bedrijfsmatig werken binnen non-profit organisaties
- strategische beleidsvorming op basis van bedrijfseconomische grondslagen
- administratieve organisatie, planning en control, financieel beheer en beleid
- financiŽle verslaglegging